SU ARITMA CİHAZLARI

Dünya’nın başından belli değişik hallerde bulunan hayatın başlangıcının temel öğesini su oluşturmaktadır. Canlıların vazgeçilmez besin kaynağını oluşturan su tüketimi bütün canlılar için zorunlu bir maddedir.

Su, hayatın kaynağıdır. Çevre kirliliğinin olumsuz etkileri su kaynaklarının da kirlenmesine yol açmış, kaliteli suya erişim her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Belediyeler suyun içindeki mikropları yok etmek amacıyla suya birçok kimyevi madde atmaktadır ve bu suya zarar vermekte ve kalitesini düşürmektedir. İstanbul başta olmak üzere hazır su kullanımı tavan yapmıştır. Hazır su sektörü giderek pahalılaşması ve kaçak su satışı tehlikesinin başlamasından dolayı insanlar hazır suya alternatif bir çözüm yolu aramıştır. Oysa, musluklarımızdan akan suyu kaliteli ve sağlıklı içme suyu haline getirecek cihazlar olan su arıtma cihazları insanlara farklı bir yol açmaktadır. Bu sebeple insanlar hem bireysel hem de endüstriyel olarak su arıtma yoluna gitmiştir. VIP WATER DEİYONİZASYON SİSTEMLERİ

PEKİ SU ARITMA CİHAZI NEDİR ?
Evlerimizde ve işyerlerimizdeki musluklardan akan suyu içilebilir, kullanılabilir hale getiren cihazlara su arıtma cihazı denir. temiz su kullanımı için faydalanabileceğimiz bir cihaz olan su arıtma cihazı temel olarak suyun filtrelenmesini sağlayan, tamamen insanın yüksek yararı düşünülerek tasarlanmış bir üründür. Su arıtma cihazlarından geçen su önce ön filtrasyona tabi tutulur. Su 3 ön filtre den geçerek, suyun içinde bulunan ve beş mikrondan daha büyük ebatlarda olan tüm partiküller yok edilir. İçme suyunda istenmeyen kötü tat ve kokuları yok ederken; kullanım suyunda bile bulunmaması gereken kloru sudan ayırır. 3 ön filtreden geçen su membran filtreye gelir, suyun içinde çözünme imkanı olmayan arsenik, sodyum, asbest, nitrat, kurşun, gibi birçok ağır metal iyonunun geçişine müsaade etmemekle görevlidir. Bu vazifesinin yanı sıra, insan vücudunun gereksinimi olan yararlı minerallerinde geçişine izin vermekle mükelleftir. Son olarak “post karbon filtre” olarak isimlendirilen ve suya alışık olunan lezzeti veren filtreden geçirilir ve artık suyunuz tüm mikroplardan arındırılmış olup içmeye hazır hale gelir.